Doorloopgroepen voor gevorderdenNadat U een beginnercursus heeft gevolgd wilt U natuurlijk blijven lopen. Dat kan in een van de 5 gezellige doorloopgroepen.
Tijdens de lessen is er aandacht voor verbetering van de conditie, maar ook kracht, snelheid en lenigheid komen aan bod. En natuurlijk wordt ook de bijscholing van de Nordic Walkingtechniek niet vergeten. Minimaal 1x per maand wordt er een techniekonderdeel extra belicht.

Heeft U ergens anders een beginnerscursus gevolgd, dan is dat geen probleem. Kom eens een keer gratis meelopen.
Ik werk voor alle groepen met een 10 lessenkaart.

Maandagavond.

Tijd: 19.00 - 20.00 uur.
Nivo: Recreatief in gemiddeld tempo.
Deze groep heeft in de winterperiode een andere startlocatie dan in de zomerperiode.
Startlocatie zomerperiode vanaf eind maart 2023: op de parkeerplaats tegenover camping Warnsborn aan het eind van de Bakenbergseweg.
Startlocatie winterperiode vanaf half oktober 2023 tot eind maart 2024: Parkeerplaats achter snackbar Kiosk De Saks aan de Weg achter het Bos in Arnhem-Noord.

Donderdagochtend.

Tijd: 10.00 - 11.00 uur.
Nivo: Recreatief in gemiddeld tempo.
Startlocatie: op de parkeerplaats van de Oranjerie van Warnsborn.

Vrijdagochtend.

Tijd: 10.00 - 11.00 uur.
Nivo: Recreatief in rustig en gemiddeld tempo.
Starttijd van de groep is zodanig gekozen dat deelnemers die met het Openbaar Vervoer komen, ook mee kunnen doen.
Startlocatie: op de parkeerplaats van de Oranjerie van Warnsborn.

Zaterdagochtend.

Tijd: 10.45 - 11.45 uur.
Nivo: Recreatief in gemiddeld tempo.
Startlocatie: op de parkeerplaats tegenover camping Warnsborn, aan het eind van de Bakenbergseweg te Arnhem.

Zaterdagochtend/Vergevorderden.

Tijd: 9.30 - 10.30 uur.
Nivo: Sportief in vlot tempo.
U kunt alleen deelnemen aan deze groep indien U al wat langere tijd loopt en over een goede techniek beschikt.
Startlocatie: op de parkeerplaats tegenover camping Warnsborn, aan het eind van de Bakenbergseweg te Arnhem.
Helaas is deze groep momenteel vol. U kunt voorlopig wel in een andere groep terecht.

Aansprakelijkheid: Uw instructeur Nordic Walking, Erica Mesman stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van goederen en kleding van de deelnemers van de groeps- en privelessen. Ook wordt er geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade in welke vorm dan ook door een ongeval ontstaan tijdens de wandelactiviteiten van Calluna Nordic Walking.