Privacy beleidDit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Calluna Nordic Walking verwerkt van haar deelnemers
Calluna Nordic Walking is gevestigd te Arnhem
Erica Mesman is de functionaris gegevensbescherming van Calluna Nordic Walking en zij is te bereiken via info@callunanordicwalking.nl of telefonisch op 06-54376926

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Calluna Nordic Walking verwerkt de volgende persoonsgegevens omdat u zich aanmeldt voor een van onze activiteiten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Calluna Nordic Walking verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
Gezondheidgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verzamelen wij persoonsgegevens:
Calluna Nordic Walking verwerkt uw persoonsgegevens:
Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
Om u tijdens de lessen op een verantwoorde manier te kunnen begeleiden.

Bewaartermijn.
Calluna Nordic Walking verwerkt en bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realisren waarvoor deze gegevens verzameld zijn. Uw gegevens worden niet langer dan 3 jaar bewaard, indien niet meer wordt deelgenomen aan een van de activiteiten van Calluna Nordic Walking.
FinanciŽle gegevens, betalingen/facturen e.d. maximaal 7 jaar, volgens de wettelijke regelgeving.

Calluna Nordic Walking deelt uw gegevens niet met derden.

Beveiligingsmaatregelen.
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Calluna Nordic Walking passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@callunanordicwalking.nl. Calluna Nordic Walking zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.